Avondlicht

Voor mij is dit een bekende plek waar ik al lange tijd niet geweest ben. De omstandigheden leken veelbelovend. De wind had een tijd uit het noorden gewaaid. Hierdoor wordt het zeewater richting de dijk gestuwd en stroomt vervolgens weer de zee in. Dit verschijnsel zorgt vaak voor prachtige vormen in het slik van de Waddenzee. Boven Engeland zat een lage druk gebied wat meestal voor hoge bewolking zorgt in onze regionen. We hadden geluk. Het licht was prachtig en de vormen in het slik waren duidelijk aanwezig.
This is a place I visited a long time ago. The circumstances looked promising. The past days the wind has blown from the north. The water gets pushed to the dike and the retreating water creates lovely shapes in the mud flats. Around England there was a low pressure area. Normally this causes lovely high clouds in our region. We were lucky. The light was beautiful and the shaoes in the mud flats were there.

Feel free to Reply

Share This