Golden field

Sometimes in June the nights are rather cold. Last night was a night with very low temperatures and a lot of moist in the air. In these circumstances there is a chance there will be a foggy morning and it happend to be a morning like that. It ended up to be a great morning with my lifetime friend Bas capturing the sheep in the field.
Soms zijn de nachten in Juni nog erg koud. De afgelopen nacht was een dergelijke nacht met erg lage temperaturen en veel vocht in de lucht. In deze omstandigheden is de kans groot dat er een mistige ochtend op volgt en het bleek zo te zijn. Uiteindelijk werd het een prachtige fotoochtend met mijn goede friend Bas. We kwamen thuis met prachtige foto’s van schapen in het weiland.
Share This