Common Cottongras at the Fochteloërveen

In this time of the year you can find lots of Common Cottongras at the moor near Fochteloo called Fochteloerveen.
In deze tijd van het jaar is er veel veenpluis te vinden in het veengebied nabij Fochteloo wat het Fochteloerveen heet.

Feel free to Reply

Share This