Winter at Pingo Vagevuur

The pingo Vagevuur is one of the remains of the glacial period. Now the only remains are some round marches often surrounded by beautiful nature.
De pingo ruïne Vagevuur is één van de overblijfselen vanuit de ijstijd. Nu zijn mooie ronde vennen de enige zichtbare overblijfselen vaak omringt door prachtige natuur.
Share This