Dark clouds above the harbour

Summer 2012. Lots of rain and dark cumulus clouds. Sometimes the sun peeks through the clouds and shines its warm light on the fishing-vessels.
Zomer 2012. Veel regen en donkere cumulus wolken. Soms schijnt de zon even door de wolken en laat het warme licht vallen op de vissersboten in de haven.
Share This