Wierum (Friesland)

Wierum (Municipal Dongeradeel) is a village at the dike of the Waddensea. Wierum has around 350 residents and is a well known landmark by its church. Wierum is a village build on a artificial swelling hill. The Maria church, which is build around 1200 is situated at this hill. A fishers memorial stone at the seadike reminds us of the disaster from 1 December 1893 where 13 of the 17 fishingboats preished during a heavy blizzard. 22 fisherman died.
Wierum (Gemeente Dongeradeel) is een dorp aan de Waddenzeedijk. Wierum heeft ongeveer 350 inwoners en staat bekend om zijn prachtige kerk die vanaf de Waddenzee duidelijk te zien is. Wierum is gebouwd op een terp. De Maria kerk, die dateert van rond 1200, staat op deze terp. Een vissersmonument staat op de zeedijk en herinnert ons aan een ramp van 1 december 1893 waar 13 van de 17 vissersboten vergingen tijdens een zware sneeuwstorm. 22 vissers zijn er toen overleden.

 

Share This